Moordspel-toneelstuk

De charme van een Moordspel-toneelstuk is dat er interactie plaatsvindt met het publiek. Van een klein stukje interactie tot een bijna volledig interactief toneelstuk én moordspel in een. Middels een combinatie van ingestudeerde teksten én improvisatie door de toneelspelers, bepaalt óf achterhaalt het publiek de moordenaar.
Onderstaande 4 mogelijkheden vormen de basis voor zo’n Moordspel-toneelstuk, maar lenen zich ook uitstekend voor uitbreiding of combinaties ervan.

Publiek bepaalt dader

Het toneelstuk wordt voor een groot deel (ongeveer 2/3 deel) ingestudeerd en opgevoerd. Na de moord (in de pauze) bepaalt het publiek wie de moordenaar is middels het inleveren van een stembriefje.
Het laatste stuk van het toneelstuk wordt vervolgens opgevoerd naar de ‘moordenaarskeuze’ van de kijkers.

Dit betekent dat voor het slotstuk drie verschillende versies moeten worden ingestudeerd. Dit klinkt ingewikkeld, maar is met een paar zinnetjes al mogelijk. Zie het als een derde bedrijf met 30 minuten gerepeteerde tekst en dan een slot met wat citaten die de dader bekendmaken. Oftewel: Iedereen wordt verdacht gemaakt in dit deel – uiteindelijk is er eentje die bekent. Dit is dan de speler waarvoor het publiek gekozen heeft.

Publiek als rechercheur 1

De toneelspelers studeren 1 bedrijf in wat de relaties tussen de personages duidelijk maakt en ervoor zorgt dat de kijkers hen een beetje leren kennen. Dan wordt de moord gepleegd. Na de (uitgespeelde) schok komt de rechercheur (dubbelrol slachtoffer of een andere speler) op. Hij / zij heeft foto’s van de vermoorde speler en evt. het moordwapen dat een beamer projecteert. De rechercheur stelt het publiek, dat getuige was van de moord (maar de dader niet heeft herkend) een aantal vragen, zoals wat hebben jullie gezien en gehoord?

Vervolgens laat de rechercheur het publiek vragen stellen aan de personages. De toneelspelers hebben wat standaard antwoorden ingestudeerd (op vragen als ‘Waar was jij ten tijde van de moord?’, ‘Welke reden had jij om het slachtoffer te doden’, ‘Waarom had je een hekel aan het slachtoffer?’ e.d.).
Dit kun je doen in groepjes of publiekelijk middels het opsteken van vingers. In groepjes duurt het langer, maar het aantal toeschouwers moet dan niet veel meer zijn dan 100.

Publiek als rechercheur 2

Een simpelere versie van ‘Publiek als rechercheur 1’. Het is niet het publiek dat de toneelspelers verhoord, maar de rechercheur die hen allen aan de tand voelt. Dit wordt opgevoerd met vooraf ingestudeerde teksten.
In de pauze gaat de rechercheur de toeschouwers langs om nog wat gedetailleerde, doordachte en moeilijke vragen te noteren. Deze stelt hij na de pauze aan de verdachten. Het laatste bedrijf is voor de toneelspelers dus deels improvisatietoneel.
Uiteindelijk mag het publiek raden wie het gedaan heeft. In een (vooraf ingestudeerde) monoloog laat de dader tot slot weten hoe en waarom.

Publiek wordt rechercheur

Het publiek als rechercheur.

Een uitgebreidere versie van ‘Publiek als rechercheur 1’. De toeschouwers wórden rechercheurs. Zij krijgen het politiedossier, de foto’s van de moord, bewijzen (papieren, zoals contracten, brieven, een testament, foto’s die spelers uitsluit als verdachte e.d.) en Facebook- / Instagramaccounts van de personages (en zoeken dus ook online op hun telefoon naar motieven en bewijzen).

Om in dit spel de toneelspelers niet 30 keer verhoord te laten worden, gebeurt dit als improvisatietoneel. Om-en-om gaat een speler in het verdachtenbankje op het toneel zitten, waarna het publiek hem of haar bestookt met vragen. Hierbij kan een toneelspeler worden aangewezen als rechercheur waardoor je een spelleider hebt.

Kosten

Elke variatie heeft zijn eigen kostenplaatje. De prijzen liggen tussen €500,- en €950,-. Dit hangt ook af van het aantal toneelspelers, de lengte van het stuk en welke wensen er zijn voor de personages en / of het plot. Daarbij betaalt de toneelvereniging per extra uitvoering een bedrag voor de opvoeringsrechten.

Zie jij reden om een afspraak te maken, zodat Textburo Steffers voor jou een uniek Moordspel-toneelstuk kan schrijven, mail dan rap naar info@textburosteffers.nl.

Leave a Comment